LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

'LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

O nás

Disponovat týmem úzce specializovaných a vyprofilovaných odborníků znamená možnost soustředit se na detail a odvést tu nejlepší práci, ať už ze strany advokátní kanceláře nebo klienta.
Legalité je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze, podporou na Slovensku a přesahem do evropských zemí, Ameriky a Asie. Poskytujeme nadstandardní právní servis v národním i mezinárodním kontextu. Náš tým tvoří přední advokáti s dlouholetými zkušenostmi z advokacie, byznysu i akademického prostředí.

Naší předností je schopnost bedlivě naslouchat klientům a nabízet jim ryze praktická řešení. Advokátní kancelář Legalité charakterizují čtyři slova – specializace, odbornost, kvalita a ambice.

Mít v týmu specialistu na dílčí segment právních služeb představuje pro klienta konkurenční výhodu a jistotu ve všech 
jeho rozhodujících krocích.

Kancelář složená z odborníků, kteří mají mimořádné znalosti českého a mezinárodního práva, představuje unikátní poradní jednotku pro jednotlivce i firmy mající ambice podnikat v širším mezinárodním kontextu.

Kvalita dobré kanceláře spočívá nejen v precizně odvedených právních službách, ale také v dobrých a férových vztazích. Ty se projevují jak vzájemným respektem, tak schopností dohodnout se na adekvátním a oboustranně akceptovaném ohodnocení právních služeb. 

Priorita v podobě přijímání náročných specializovaných případů, umožňující advokátům představit naplno své schopnosti, vypovídá o ambicích kanceláře pracovat vždy s těmi nejlepšími.

Specializace

Soudní spory a arbitráže

Spolehlivě vás zastoupíme před obecnými soudy, v rozhodčích řízeních i v mezinárodních arbitrážích ve všech typech právních sporů. Provedeme vás přípravnými fázemi, sestavíme strategii i nabídneme asistenci. Naši partneři působí i jako rozhodci u českých i mezinárodních rozhodčích soudů.

Odpovědný partner

Dr. VÍT HORÁČEK

Tým

Mgr. MARIE JANŠOVÁ

Mgr. MARIE JANŠOVÁ

Mgr. Marie Janšová je specialistkou a doporučovanou českou advokátkou v oblasti pracovního práva. Dále se zaměřuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Marie je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association. Pravidelně přednáší a publikuje. 

· pracovní právo

· právní vztahy statutárních orgánů

· ochrana osobních údajů

· soudní spory a arbitráže

Vzdělání
· Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2002)

Členství
· členka České advokátní komory
· členka Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního
  vyjednávání a pracovních vztahů (AKV)
· členka European Employment Lawyers Association
· zakládající členka a předsedkyně představenstva
  Czech Employment Lawyers Association (CzELA)

Zahraniční stáže
· De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam (2007)

Předchozí praxe
· Glatzová & Co. (2001 – 2016)
· Zeiner & Zeiner (2000 - 2001)

Ocenění (výběr)
· doporučovaný právník dle Chambers Europe v kategorii
  „Pracovní právo“ 

· doporučovaný právník v oblasti Labour, Employment & Benefits
  dle Who´s Who Legal


Jazyky
čeština, angličtina

Dr. VÍT HORÁČEK

Dr. VÍT HORÁČEK

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., patří mezi nejuznávanější advokáty a rozhodce v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českých arbitrážních pravidel, pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS. Působí jako člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži a dalších mezinárodních soudů. Je mediátorem i rozhodcem v tzv. ADR řízeních o doménách. Vít se dále zaměřuje na veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, energetiku, telekomunikace a informační technologie. Působil také na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 2017).

· arbitráže a soudní spory

· duševní vlastnictví, ochranné známky

· právo IT, telekomunikace

· energetika

· veřejné zakázky

Vzdělání
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvoval 1991,
  doktorát 1993)
· University of Birmingham, postgraduální studium (1993)
· Euroforum MBA Program (1999)
· krátkodobé studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách
  - Finsko, Passau - Německo, Strasbourgu - Francie a Kodani
  - Dánsko (1991 – 1993)

Členství o další působení
· člen České advokátní komory
· člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
· rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR  
  a Agrární komoře ČR
· odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze (do roku 2017)
· člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
· rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS
  v Lausanne
· rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské
  a průmyslové komoře
· rozhodce a předseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
· člen International Bar Association
· člen akademického senátu, Vysoké školy ekonomiky
  a managementu (2001-2004)
· člen International Association of Young Lawyers
· člen České společnosti pro mezinárodní právo
· člen redakční rady internetového magazínu
  www.stavebni-forum.cz 

Předchozí praxe
· Glatzová & Co., Partner (1994 – 2015)
· Bubník & Myslil (1992 – 1994)
· In-house právník různých soukromých společností (1990 – 1992) 

Ocenění (výběr)
· nejlepší právník roku 2005 v oblasti IT
· doporučovaný právník v kategorii Dispute Resolution
  dle Chambers Europe a Chambers Globe
· nejlepší právník roku 2013 v kategorii „Technology“
  dle Best Lawyers
· doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Oil and Gas”
  dle Who´s Who Legal
· doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Litigation,
  Outsourcing” dle PLC Which Lawyer?

Publikace (výběr)
· Právo obchodních korporací, 1. vydání, Černá S., Štenglová I.,
  Pelikánová I. a kolektiv – spoluautor, Praha, Wolters Kluwer, 2015
· Corporate Governance, 1. vydání, Vybrané instituty corporate
  governance při přeshraničním podnikání, Wolters Kluwer,
  Praha 2015
· Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure),
  2. vydání, Česká republika, Juris, 2014
· Občanský zákoník. Komentář. Švestka J.,  Dvořák J., Fiala J.
  a kolektiv – spoluautor, Wolters  Kluwer a.s., 2014
· Komentář k zákonu o obchodních korporacích, A.J. Bělohlávek
  a kolektiv – spoluautor, (Aleš Čeněk), Praha, 2013
· Podnikatel a jeho právní vztahy, Scripta Iuridica 13,
  Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv – spoluautor,
  UCFI 2013
· Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure),
  Česká republika, Juris, 2013
· Law Crossing Eurasia – From Korea to the Czech Republic,
  Jaewan Moon, Michal Tomášek – spoluautor, (rW&W Science
  & New Media Passau/Berlin), Praha, 2015

Jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, ruština

 

 

doc. JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.

doc. JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., paří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Mezi její další specializace patří reklamní právo a směnky. Dana také vyučuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pravidelně přednáší a je autorkou významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže. 

· právo nekalé soutěže

· právo proti nekalým obchodním praktikám

· reklamní právo

· smluvní právo

· směnky

Vzdělání
· Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2004,
  rigorózní řízení 2005, doktorský studijní program 2007)

Zahraniční stáže
· Lucembursko, Lucemburk, The Court of Justice of European Union,
  Tribunal (2014)
· Itálie, Trento, Universita di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
  Centrum soutěžního práva Evropské unie (2014)
· Velká Británie, Newcastle, Northumbria University, Northumbria
  Law School, právní klinika (2012)
· Spolková republika Německo, Regensburg,
  Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft,
  katedra občanského práva (2013)
· Francie, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, Faculté de droit
  et de science politique, katedra občanského práva (2013)

Členství a další působení
· členka České advokátní komory
· členka redakční rady časopisu Soukromé právo
  (Wolters Kluwer a.s.)
· odborná asistentka na katedře obchodního práva
  Právnické fakulty Masarykovy univerzity
· rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 


Předchozí praxe
· samostatná advokátka (2008 – 2016)
· Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. (2004 – 2007) 

Publikace (výběr)
· Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika
  a/nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016)
· Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci
  (Wolters Kluwer a.s., 2015).
· spoluautorka tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku,
  Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo.
  Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
· Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.
  (C. H. Beck, 2014)
· Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, kol. aut.
  (C. H. Beck, 2015)
· Nástin obchodního práva, (Masarykova univerzita, 2014)

Jazyky
čeština, angličtina

 

JUDr. OLGA HUMLOVÁ

JUDr. OLGA HUMLOVÁ

JUDr. Olga Humlová je renomovanou nemovitostní expertkou se zkušenostmi z mezinárodní advokacie a také z byznysu, kdy působila v pozici CEO České republiky pro slovenského developera HB Reavis. Nemovitostní transakce včetně akvizic, developmentu, veřejnoprávních aspektů výstavby nemovitostí, smluv o dílo, pronájmu, financování a prodeje patří k jejím specializacím. Olga působí také jako rozhodce českých i mezinárodních sporů.

· právo nemovitostí
· kupní smlouvy
· právní prověrky/due diligence
· smlouvy o dílo
· nájemní vztahy
· stavební právo
· správní soudnictví
· financování
· soudní spory a arbitráže

Vzdělání
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvovala 1989)
· Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
  Master of Laws (LL.M.) (1991 – 1992)
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, CSc. (1996)

Předchozí praxe
· HB Reavis Group (2013 – 2015) 
· Dentons (2003 – 2013)
· Altheimer Gray (2000-2003)
· Feddersen Laule Scherzberg Ohle Hansen Ewerwahn (1994-2000)
· BHF-BANK/Živnostenská banka (1993-1994)

Členství
· členka České advokátní komory
· členka Slovenské advokátní komory
 

Ocenění
· doporučovaný právník pro rok 2013 v kategorii
  “Real Estate” dle Who´s Who Legal
· TOP 25 ženy českého byznysu v roce 2014

Jazyky
čeština, angličtina, němčina

Ing. Mgr. MARKÉTA HRABÁKOVÁ

Ing. Mgr. MARKÉTA HRABÁKOVÁ

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková je specialistkou na právo duševního vlastnictví, telekomunikace a IT, ochranu autorských práv. Zaměřuje se na internet, internetové podnikání, ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitele. Poskytuje služby privátním investorům při akvizicích, nákupu nemovitostí či jiných investičních aktivitách a při spravování jejich majetku. Poskytuje právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

· služby pro soukromé investory
· duševní vlastnictví, IT, telekomunikace
· ochrana osobních údajů
· ochrana spotřebitele
· nemovitosti, SVJ, bytová družstva

 

Vzdělání
· Vysoká škola Ekonomická v Praze,
  fakulta Podnikohospodářská, specializace podniková ekonomie
  a právo v podnikání (absolvovala 1998)
· Právnická fakulta Západočeské univerzity
  v Plzni (absolvovala 1999)

Členství
· členka České advokátní komory

Předchozí praxe
· AK Hrabáková (2010 – 2016)
· Hornová a partneři (2010)
· Glatzová & Co. (2001 – 2009)
· Klein, Šubrt, Došková, v.o.s. (1999 – 2000)

Jazyky
čeština, angličtina, ruština

JUDr. MIROSLAV UŘIČAŘ

JUDr. MIROSLAV UŘIČAŘ

JUDr. Miroslav Uřičař se specializuje na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na ochranu osobních údajů. Miroslav působil 18 let v manažerských funkcích v právní oblasti u poskytovatele služeb elektronických komunikací, kde byl zodpovědný za útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance. Miroslav je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR, působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jako rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a příležitostně vystupuje na odborných konferencích se zaměřením zejména na regulační problematiku, soutěžní právo, compliance a ochranu osobních údajů. 

· správní právo
· elektronické komunikace
· regulační problematika

· ochrana osobních údajů/ochrana soukromí
· soudní spory a arbitráže

· compliance (příprava a posouzení CMS)
 

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Karlovy (absolvoval 1997)

Členství
· člen Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo
  č.1 Legislativní rady vlády ČR (od ledna 2017)
· rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR
  a Agrární komoře ČR (od 2011)
· člen Editorial Board of International In-house Counsel
  Journal (od 2007)
· člen představenstva Asociace provozovatelů mobilních
  sítí (leden 2007 - prosinec 2016)
· člen Výkonné rady UNICEF ČR (od 2011)
 

 

Předchozí praxe
· OKD, a.s., právník (1997 - 1999)
· T-Mobile Czech Republic a.s., General Counsel,
  (1999 – 2016)

Ocenění
· European Counsel Awards 2009, hlavní ocenění
  v kategorii Regulatory (Non-financial Services)

 

JUDr. ANDREJ ŠKRINIAR

JUDr. ANDREJ ŠKRINIAR

JUDr. Andrej Škriniar je spolupracujícím partnerem Legalité na Slovensku. Je specialistou na smluvní právo, právo obchodních společností a transakční práci. Ve své činnosti se věnuje zejména poskytování právního poradenství obchodním společnostem působícím v papírenském, dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu.

· právo společností
· obecné obchodněprávní služby
· transakce

 

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
  (absolvoval 2009)
· Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
  (absolvoval 2012)


Předchozí praxe
· Advokátní kancelář JUDr. Lehotského
· Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
· Hewlett-Packard Slovakia

Členství
· člen Slovenské advokátní komory

Jazyky
slovenština, angličtina

Aktuality
   
NOVINKA
5. 1. 2021

Návrh zákona o Státní hygienické službě: Co vše by měla o nás vědět?

Partner kanceláře, Miroslav Uřičař, přispěl do internetového portálu  Česká pozice svým článkem  svým článkem "Návrh zákona o Státní hygienické službě: Co vše by měla o nás vědět? ". Článek popisuje problematiku oprávnění získání lokalizačních údajů lidí, zásahy do soukromí a kontroly. Článek najdete k dispozici zde: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/navrh-zakona-o-statni-hygienicke-sluzbe-co-vse-by-mela-o-nas-vedet.A201223_233108_pozice-tema_lube

NOVINKA
14. 12. 2020

Co vše mají vědět hygienici?

Partner kanceláře, Miroslav Uřičař, přispěl do Lidových novin ze dne 14. 12. 2020  svým článkem "Co vše mají vědět hygienici?". Článek popisuje problematiku lokalizačních a provozních údajů lidí, právo na soukromí a otázky potřeby a vhodnosti, a to v době šíření nákazy Covid-19.