Partner kanceláře, Miroslav Uřičař, přispěl do časopisu DATA SECURITY MANAGEMENT č. 1/2020, (prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů), článkem s názvem “Povinnost Data Retention v judikatuře Soudního dvora EU a Ústavního soudu ČR“ (str. 17). Článek se zabývá aktuálním vývojem rozhodovací praxe soudů v otázce povinného uchovávání provozních a lokalizačních údajů účastníků elektronických komunikací.

Miroslav Uřičař recenzoval v tomto čísle časopisu DSM také knihu “Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ (str. 50), autorů Vladimíra Smejkala, Tomáše Sokola a Jindřicha Kodla.

Toto číslo časopisu DATA SECURITY MANAGEMENT je z důvodu mimořádné situace aktuálně k dispozici zdarma ZDE