Je zaměstnavatel povinen uhradit odcizené kolo zaměstnance, které bylo uschované v prostorách sídla firmy?
Nad touto otázkou se zamýšlejí naši kolegové Pavla Barochová a Radim Doležal v článku epravo.cz.

Článek naleznete zde.