Náš kolega Michel Granát ve spolupráci s internetovým deníkem epravo.cz připravil praktický videokurz na téma – KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ. Videokurz je adresován především HR specialistům.

Může zaměstnavatel své zaměstnance nutit ke zvyšování či prohlubování kvalifikace? Jaký je rozdíl mezi zvyšováním a prohlubováním kvalifikace? Jak si může zaměstnavatel zajistit návratnost investice do kvalifikace zaměstnanců? Co všechno má nebo může být v kvalifikační dohodě sjednáno?

Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete zde.