Tradiční pravidlo “jeden odštěpný závod – jeden vedoucí” je již minulostí. Odborná veřejnost dlouhodobě diskutovala o potřebě flexibilnějšího přístupu k vedení odštěpných závodů, a nyní se tyto názory promítly do praxe. Naše právní kancelář se zasadila o změnu elektronického formuláře, který umožňuje navrhovat zápisy do obchodního rejstříku.

Díky této inovaci se podnikatelům otevírá nová možnost, jak efektivněji řídit a zastupovat své podnikání. Nyní je možné do obchodního rejstříku zapsat více vedoucích pro jednotlivé odštěpné závody, což přináší větší flexibilitu a adaptabilitu v dynamickém podnikatelském prostředí.

Celý článek na toto téma naleznete ZDE.