Od 10. března 2020, kdy bylo vydáno jedno z prvních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR omezující výkon určitých činností a zakazující shromažďování nad 100 osob, se téma právního posouzení překážek v práci a jejich následků, zejména pokud jde o výši náhrady mzdy, stalo jedním z nejvíce exponovaných pracovněprávních témat dnešních dní. Partnerka kanceláře, Marie Janšová, přispěla svým článkem „Překážky v práci a náhrada mzdy“ do tzv. rozcestníku Beck-online. Celý článek ZDE