Dne 29. 4. 2022 byl zveřejněn druhý návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Implementaci směrnice EU měla být provedena již do 17. 12. 2021, nyní tedy bude přijetí zákona legislativní prioritou.

Doporučujeme nečekat až na účinnost zákona a již nyní začít s přípravou vnitřního oznamovacího systému. Ministerstvo spravedlnosti již spustilo webový systém pro oznamovatele protiprávního jednání, oznámení tak mohou podat i zaměstnanci společností, které dosud oznamovací systém nezavedly.

Jaké povinnosti z nové návrhu zákona plynou?

Návrh zákona ukládá řadu nových povinností všem zaměstnavatelům s více než 50 zaměstnanci a obcím nad 10.000 obyvatel, právní úprava bude mít velmi široký dopad. Nejdůležitější jsou:

• zavedení vnitřního oznamovacího systému;
• jmenování osoby odpovědné za řešení oznámení, vč. komunikace s oznamovatelem;
• nastavení interního procesu prošetřování a vyřizování oznámení;
• zajištění ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními (např. výpovědí).

Čemu věnovat pozornost?

Při zavádění vnitřního oznamovacího sytému či posuzování Vašeho stávajícího compliance systému doporučujeme zaměřit se na tyto praktické otázky:

– Odpovídá Váš systém potřebám a reálným organizačním možnostem Vaší společnosti?
– Máte oznamovací proces přehledně popsán a komplexně zakotven v interních směrnicích?
– Mohou Váš oznamovací systém využít i další osoby (např. dodavatelé, uchazeči o práci)?
– Jste si jisti, že Vaše HR procesy nemohou být považovány za odvetná opatření?
– Jsou Vaši zaměstnanci a příslušné osoby proškoleny o možnostech oznamování?
– Neopomenuli jste při implementaci systému požadavky ochrany osobních údajů?

Naše kancelář disponuje týmem odborníků, kteří se podíleli na zavádění compliance programů, vč. programů whistleblowingu ve velkých nadnárodních i v menších společnostech. Rádi Vám pomůžeme se zavedením nové regulace tak, aby vyhovovala Vaší společnosti a zodpovíme jakékoli Vaše dotazy.

Rádi Vás přivítáme na semináři, který pořádá naše advokátní kancelář dne 25. května 2022.
Cílem bude přehledně seznámit účastníky s praktickým nastavením systému compliance, který má efektivně zamezit protiprávnímu a neetickému jednání a zároveň zajistit patřičnou ochranu oznamovatele.