Po téměř dvou letech, kdy covidové opatření nedovolovalo pořádat veřejné akce, se 27. 5. 2022 uskutečnilo slavnostní vyhlášení Právník roku 2020/21 pořádané Českou advokátní komorou a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ. S velkou radostí můžeme oznámit, že naše kolegyně Marie Janšová převzala ocenění v kategorii Pracovní právo Právník roku 2020/21.

Její ohromné zanícení, láska a mimořádná profesionalita v oblasti pracovního práva ji zaslouženě dovedly k získání tak prestižního ocenění! Marii patří velký dík za vše, co představuje pro naši kancelář!

Rovněž chceme pogratulovat ostatním oceněným, kteří si zaslouží náš obdiv a respekt!