Jak se říká: „Co je psáno, to je dáno.“ Jenže jak nám připomněl Nejvyšší soud ve svém čerstvém rozhodnutí, „dáno“ může být v pracovněprávních vztazích i to, co si zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou ústně. Taková dohoda pak může mít podobné důsledky jako perfektně vypracovaný dodatek k pracovní smlouvě.
Na konkrétní aspekty a praktické závěry případu se ve článku pro server epravo.cz zaměřil náš koncipient Martin Jirsa.

Celý článek naleznete zde.