cz
Zpět

Radíme ve všech právních otázkách  ohledně vztahů se zaměstnanci, statutárními orgány, i s dalšími spolupracovníky (např. OSVČ, konzultanti). Nastavujeme vztahy a procesy, připravujeme dokumenty, řešíme problémy, vyjednáváme, zastupujeme ve sporech a správních řízeních.

Pracovní právo a zaměstnanost

Pomůžeme vám ve všech otázkách pracovního práva a zaměstnanosti. Poradíme i ve speciálních záležitostech, a to včetně otázek týkajících se postavení a odpovědnosti manažerů, odměňování, pracovní doby a dovolené, propouštění, ochrany know-how a nekalosoutěžního jednání zaměstnanců, ochrany soukromí na pracovišti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích, odborů a kolektivního vyjednávání. Zastoupíme vás při vyjednávání u soudů a v řízeních před správními orgány.

Statutární orgány

Pomůžeme vám se jmenováním i odvoláním statutárních orgánů, s přípravou a vyjednáním smluv o výkonu funkce i se specifickými otázkami tzv. souběhu funkce s pracovním poměrem. Řešíme otázky odpovědnosti managementu i péče řádného hospodáře.

Spolupráce s OSVČ

Umíme správně ošetřit vztahy se všemi spolupracovníky – konzultanty, OSVČ, IT specialisty a dalšími. S námi se vyhnete rizikům zastřeného agenturního zaměstnávání i švarcsystému (nelegálnímu zaměstnání).

Inspekce práce, agentury práce, švarcsystém

Víme, jak fungují inspektoráty práce. Pomůžeme vám během kontrol a v navazujících správních a soudních řízeních. Radíme zaměstnavatelům a agenturám práce i ve specifických záležitostech agenturního zaměstnávání, vysílání zaměstnanců či zaměstnávání cizinců. Pomůžeme vám vyhnout se riziku švarcsystému (nelegálního zaměstnávání) i zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Pomůžeme vám ve všech otázkách pracovního práva a zaměstnanosti. Poradíme i ve speciálních záležitostech, a to včetně otázek týkajících se postavení a odpovědnosti manažerů, odměňování, pracovní doby a dovolené, propouštění, ochrany know-how a nekalosoutěžního jednání zaměstnanců, ochrany soukromí na pracovišti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích, odborů a kolektivního vyjednávání. Zastoupíme vás při vyjednávání u soudů a v řízeních před správními orgány.

Pomůžeme vám se jmenováním i odvoláním statutárních orgánů, s přípravou a vyjednáním smluv o výkonu funkce i se specifickými otázkami tzv. souběhu funkce s pracovním poměrem. Řešíme otázky odpovědnosti managementu i péče řádného hospodáře.

Umíme správně ošetřit vztahy se všemi spolupracovníky – konzultanty, OSVČ, IT specialisty a dalšími. S námi se vyhnete rizikům zastřeného agenturního zaměstnávání i švarcsystému (nelegálnímu zaměstnání).

Víme, jak fungují inspektoráty práce. Pomůžeme vám během kontrol a v navazujících správních a soudních řízeních. Radíme zaměstnavatelům a agenturám práce i ve specifických záležitostech agenturního zaměstnávání, vysílání zaměstnanců či zaměstnávání cizinců. Pomůžeme vám vyhnout se riziku švarcsystému (nelegálního zaměstnávání) i zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Marie Janšová
Odpovědný partner

Mgr. Marie Janšová