V novém čísle 3-4 2022 magazínu epravo.cz náš kolega Radim Doležal rozebírá na konkrétním případu, který řešil Nejvyšší soud, zda šlo skutečně o diskriminaci ze stany zaměstnavatele, když po právu propustil zaměstnance a on následně přišel s tvrzením, že trpí zdravotním postižením. Pokud vás téma zaujalo, článek v elektronické podobě najdete na str. 106 zde.