Shrnutí
Povinné plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů (Data Retention) a jejich využívání oprávněnými orgány bylo v posledních letech předmětem mnoha soudních rozhodnutí. Společně vyhlášené rozsudky Soudního dvora EU ze 6. října 2020 jsou zatím nejnovější v této řadě. Soudní dvůr v nich opětovně deklaroval zákaz plošného uchovávání provozních a lokalizačních údajů, současně vymezil výjimky z tohoto zákazu a stanovil podmínky pro jejich aplikaci, vždy se musí jednat o výjimečné a časově omezené situace. V právním řádu ČR však naopak čím dál víc přibývá orgánů oprávněných vyžádat si provozní a lokalizační údaje. K dosavadním orgánům nedávno přibyl Úřad pro ochranu osobních údajů, nyní by měly následovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Státní hygienická služba. Autor má silné pochybnosti o souladu těchto návrhů s jednoznačnými závěry Soudního dvora.