Naše kolegyně Marie Janšová opět přednáší pod hlavičkou #suHR další z úspěšných interaktivních online kurzů na téma Pracovní právo v náboru, který se koná 18. a 24. 4. 2023. Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o pracovním právu v souvislosti s náborovým procesem.

Kurz je zaměřen na základní aspekty pracovního práva, které se týkají náboru nových zaměstnanců.
Témata, které Marie účastníkům kurzu zprostředkuje, jsou:
Výběrové řízení:
– Inzerce, výběrové řízení, pohovor
– Kdo může vybírat nové zaměstnance (problematika zprostředkování zaměstnání)
– Jak a podle čeho vybrat zaměstnance
– Background check a poskytování referencí
– Zpracování osobních údajů při výběrovém řízení a po něm
– Uzavření pracovního vztahu
Nabídka zaměstnání:
– Pracovněprávní vztahy a smlouvy a alternativy k zaměstnání (agenturní zaměstnání, dočasné přidělení – výpomoc v rámci skupiny, spolupráce s OSVČ, statutáři)
– Specifika náboru cizinců (krátký exkurz)

Kurz probíhá formou interaktivního online vzdělávání, což umožní účastníkům aktivně se zapojit do výuky a ptát se na otázky.

Víc o kurzu naleznete zde.