Náš kolega a skvělý odborník zejména na elektronické komunikace Miroslav Uřičař se podílel na tvorbě sborníku PRÁVNÍ, KRIMINALISTICKÉ A KYBERNETICKÉ ASPEKTY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY A BEZPECNOSTI, společně s autory jako např. prof. Pavel Šámal, doc. Tomáš Gřivna, prof. Helena Válková, prof. Viktor Porada a řada dalších.
Jeho příspěvek „Quo vadis, Data Retention?“ se zabývá aktuálním vývojem institutu Data Retention – povinného uchovávání provozních a lokalizačních údajů operátory elektronických komunikací. S ohledem na stále častější a zcela jednoznačná rozhodnutí Soudního dvora EU se autor zaměřil i na možné varianty dalšího vývoje této povinnosti.