cz
Zpět

Rozumíme regulaci podnikání. Umíme poradit s nastavením interního Compliance management systému. Pomůžeme ve všech aspektech ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Poskytneme vám právní pomoc ve všech otázkách ochrany osobních údajů, a to včetně problematiky předávání osobních údajů do zahraničí. V případě potřeby vás zastoupíme před soudy či v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Ucelené služby ochrany dat a osobních údajů Vám zajistí společnost LEGALITÉ DATA PROTECTION SERVICES.

Firemní compliance

Pomůžeme s přípravou interního Compliance management systému, poradíme ve všech otázkách firemní compliance (vč. trestní odpovědnosti právnických osob). Připravíme interní pravidla a kodexy. Zajistíme služby externích compliance koordinátorů. Poradíme při zavádění compliance systému v souladu s normami ISO (ISO 19600 – Compliance management systems – Guidelines a ISO 37001 – Anti-bribery management systems).

Regulace platebního styku (finanční služby)

Poskytujeme poradenství v oblasti platebních služeb a vydávání elektronických peněz. Naši právníci vám pomohou s přípravou nezbytné dokumentace a provedou vás řízením před Českou národní bankou až k získání povolení.

 

Energetika a infrastruktura

Zajistíme vám komplexní právní pomoc i podporu týkající se energetických společností, poradíme ve věcech národní i evropské regulace a zastoupíme vás v možném národním i zahraničním správním či soudním řízení.

Poskytneme vám právní pomoc ve všech otázkách ochrany osobních údajů, a to včetně problematiky předávání osobních údajů do zahraničí. V případě potřeby vás zastoupíme před soudy či v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Ucelené služby ochrany dat a osobních údajů Vám zajistí společnost LEGALITÉ DATA PROTECTION SERVICES.

Pomůžeme s přípravou interního Compliance management systému, poradíme ve všech otázkách firemní compliance (vč. trestní odpovědnosti právnických osob). Připravíme interní pravidla a kodexy. Zajistíme služby externích compliance koordinátorů. Poradíme při zavádění compliance systému v souladu s normami ISO (ISO 19600 – Compliance management systems – Guidelines a ISO 37001 – Anti-bribery management systems).

Poskytujeme poradenství v oblasti platebních služeb a vydávání elektronických peněz. Naši právníci vám pomohou s přípravou nezbytné dokumentace a provedou vás řízením před Českou národní bankou až k získání povolení.

 

Zajistíme vám komplexní právní pomoc i podporu týkající se energetických společností, poradíme ve věcech národní i evropské regulace a zastoupíme vás v možném národním i zahraničním správním či soudním řízení.

Odpovědný partner

JUDr. Miroslav Uřičař

Odpovědný partner

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.