Dne 25. 5. 2022 naše kancelář připravila pro naše klienty seminář na aktuální téma Whistleblowingu.

Přednášejícími byli Miroslav Uřičař, který již přednášku prezentoval v rámci BeckAkademie semináře a kolegyně Lucie Kučerová.

Naším cílem bylo obeznámit naše klienty s dlouho očekávaným návrhem zákona o ochraně oznamovatelů a také jsme si kladli za povinnost, aby již nyní začali s přípravou zavádění vnitřního oznamovacího systému a nečekali na schválení zákona. Důvodem přitom není jen očekávané přijetí zákona, ale i skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti již spustilo webový systém pro oznamovatele protiprávního jednání, prostřednictvím kterého mohou podat oznámení i zaměstnanci společností, které dosud vnitřní oznamovací systém nezavedly.