cz
Zpět

Spolehlivě vás zastoupíme u obecných soudů, před Ústavním soudem, v rozhodčích řízeních i mezinárodních arbitrážích ve všech typech právních sporů. Provedeme vás přípravnými fázemi, sestavíme strategii procesního postupu a nabídneme asistenci. Naši partneři působí jako rozhodci u českých a mezinárodních rozhodčích soudů.

Odpovědný partner

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.