cz
Zpět
GDPR, compliance a regulace

ICT, duševní vlastnictví, média, know-how

Právo pro byznys

Stojíme na vaší straně ve všech otázkách ochrany duševního vlastnictví, informačních technologií a elektronické komunikace.

Autorská a průmyslová práva

Pomůžeme vám ve všech otázkách ochrany práv k duševnímu vlastnictví, a to včetně problematiky domén, know-how, obchodního tajemství nebo klíčových dat. Zastoupíme vás ve všech správních řízeních i soudních sporech.

Ochranné známky

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochranných známek – registrace ochranné známky, licenční smlouvy, vymáhání práv z porušení ochranné známky, zastupování ve sporech.

Elektronická komunikace, software, IT právo, média

Poradíme v právních otázkách elektronické komunikace, práv hardwarových i softwarových řešení včetně licencování, vývoje i distribuce IT řešení. Nabízíme asistenci při řešení záležitostí týkajících se operátorů i účastníků elektronické komunikace včetně jednání s Českým telekomunikačním úřadem a zastupování v souvisejících řízeních.

Pomůžeme vám ve všech otázkách ochrany práv k duševnímu vlastnictví, a to včetně problematiky domén, know-how, obchodního tajemství nebo klíčových dat. Zastoupíme vás ve všech správních řízeních i soudních sporech.

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochranných známek – registrace ochranné známky, licenční smlouvy, vymáhání práv z porušení ochranné známky, zastupování ve sporech.

Poradíme v právních otázkách elektronické komunikace, práv hardwarových i softwarových řešení včetně licencování, vývoje i distribuce IT řešení. Nabízíme asistenci při řešení záležitostí týkajících se operátorů i účastníků elektronické komunikace včetně jednání s Českým telekomunikačním úřadem a zastupování v souvisejících řízeních.

Odpovědný partner

JUDr. Miroslav Uřičař

Odpovědný partner

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.