LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

'LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

О НАС

Иметь команду узко специализированных и профилированных экспертов означает возможность сосредоточиться на деталях и провести первоклассную работу как со стороны адвокатского бюро, так и со стороны клиента.
Legalité это чешское адвокатское бюро в Праге, с поддержкой в Словакии и других европейских странах, а также в Америке и Азии. Мы предоставляем первоклассные юридические услуги в национальном и международном контексте. Наша команда состоит из ведущих адвокатов с многолетним опытом адвокатуры, бизнеса и академической сферы.

Наше преимущество заключается в том, что мы заботливо выслушиваем клиента и предлагаем ему практическое решение. Адвокатское бюро Legalité можно охарактеризовать четырьмя словами – специализация, опыт, качество и амбиции.

Иметь в команде специалиста по отдельному сегменту юридических услуг означает конкурентное преимущество для клиента и уверенность во всех его решающих шагах. 

Адвокатское бюро, состоящее из специалистов, у которых есть исключительные знания чешского и международного права, даёт уникальный консультативный аппарат как для индивидуальных лиц, так и для компаний, которые имеют предпринимательские амбиции в широком международном контексте

Качество хорошего адвокатского бюро состоит не только в оказании первоклассных юридических услуг, а также в хороших и честных отношениях. Данное проявляется как в форме взаимного уважения, так и способностью договорится на соответствующем и взаимовыгодном вознаграждении за юридические услуги.  

Приоритет, заключающийся в работе по сложным специализированным делам и позволяющий адвокатам проявить в полном размере свое мастерство, соответствует амбициям бюро работать всегда с самыми лучшими.

НАПРАВЛЕНИЯ

Судебные споры и арбитраж

Мы надежно будем представлять ваши интересы в судах общей юрисдикции, третейских судах и в международных арбитражах во всех видах юридических споров. Мы будем вас сопровождать на подготовительном этапе, подготовим для вас стратегию и предоставим вам поддержку. Наши партнеры являются действующими судьями в чешских и международных третейских и арбитражных судах.

Dr. VÍT HORÁČEK

КОМАНДА

Mgr. MARIE JANŠOVÁ

Mgr. MARIE JANŠOVÁ

Mgr. Marie Janšová je specialistkou a doporučovanou českou advokátkou v oblasti pracovního práva. Dále se zaměřuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Marie je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association. Pravidelně přednáší a publikuje. 

· pracovní právo

· právní vztahy statutárních orgánů

· ochrana osobních údajů

· soudní spory a arbitráže

Vzdělání
· Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2002)

Členství
· členka České advokátní komory
· členka Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního
  vyjednávání a pracovních vztahů (AKV)
· členka European Employment Lawyers Assosiation
  zakládající členka a předsedkyně představenstva
  Czech Employment Lawyers Association (CzELA)

Zahraniční stáže
· De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam (2007)

Předchozí praxe
· Glatzová & Co. (2001 – 2016)
· Zeiner & Zeiner (2000 - 2001)

Ocenění (výběr)
· doporučovaný právník dle Chambers Europe v kategorii
  „Pracovní právo“ 

· doporučovaný právník v oblasti Labour, Employment & Benefits
  dle Who´s Who Legal


Jazyky
čeština, angličtina

Dr. VÍT HORÁČEK

Dr. VÍT HORÁČEK

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., patří mezi nejuznávanější advokáty a rozhodce v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českých arbitrážních pravidel, pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS. Působí jako člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži a dalších mezinárodních soudů. Je mediátorem i rozhodcem v tzv. ADR řízeních o doménách. Vít se dále zaměřuje na veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, energetiku, telekomunikace a informační technologie. Působí také na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

· arbitráže a soudní spory

· duševní vlastnictví, ochranné známky

· právo IT, telekomunikace

· energetika

· veřejné zakázky

Vzdělání
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvoval 1991,
  doktorát 1993)
· University of Birmingham, postgraduální studium (1993)
· Euroforum MBA Program (1999)
· krátkodobé studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách
  - Finsko, Passau - Německo, Strasbourgu - Francie a Kodani
  - Dánsko (1991 – 1993)

Členství o další působení
· člen České advokátní komory
· člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
· rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR  
  a Agrární komoře ČR
· odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
· člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
· rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS
  v Lausanne
· rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské
  a průmyslové komoře
· rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní
  burze Kladno
· člen International Bar Association
· člen akademického senátu, Vysoké školy ekonomiky
  a managementu (2001-2004)
· člen International Association of Young Lawyers
· člen České společnosti pro mezinárodní právo
· člen redakční rady internetového magazínu
  www.stavebni-forum.cz 

Předchozí praxe
· Glatzová & Co., Partner (1994 – 2015)
· Bubník & Myslil (1992 – 1994)
· In-house právník různých soukromých společností (1990 – 1992) 

Ocenění (výběr)
· nejlepší právník roku 2005 v oblasti IT
· doporučovaný právník v kategorii Dispute Resolution
  dle Chambers Europe a Chambers Globe
· nejlepší právník roku 2013 v kategorii „Technology“
  dle Best Lawyers
· doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Oil and Gas”
  dle Who´s Who Legal
· doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Litigation,
  Outsourcing” dle PLC Which Lawyer?

Publikace (výběr)
· Právo obchodních korporací, 1. vydání, Černá S., Štenglová I.,
  Pelikánová I. a kolektiv – spoluautor, Praha, Wolters Kluwer, 2015
· Corporate Governance, 1. vydání, Vybrané instituty corporate
  governance při přeshraničním podnikání, Wolters Kluwer,
  Praha 2015
· Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure),
  2. vydání, Česká republika, Juris, 2014
· Občanský zákoník. Komentář. Švestka J.,  Dvořák J., Fiala J.
  a kolektiv – spoluautor, Wolters  Kluwer a.s., 2014
· Komentář k zákonu o obchodních korporacích, A.J. Bělohlávek
  a kolektiv – spoluautor, (Aleš Čeněk), Praha, 2013
· Podnikatel a jeho právní vztahy, Scripta Iuridica 13,
  Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv – spoluautor,
  UCFI 2013
· Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure),
  Česká republika, Juris, 2013
· Law Crossing Eurasia – From Korea to the Czech Republic,
  Jaewan Moon, Michal Tomášek – spoluautor, (rW&W Science
  & New Media Passau/Berlin), Praha, 2015

Jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, ruština

 

 

doc. JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.

doc. JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., paří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Mezi její další specializace patří reklamní právo a směnky. Dana také vyučuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pravidelně přednáší a je autorkou významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže. 

· právo nekalé soutěže

· právo proti nekalým obchodním praktikám

· reklamní právo

· smluvní právo

· směnky

Vzdělání
· Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2004,
  rigorózní řízení 2005, doktorský studijní program 2007)

Zahraniční stáže
· Lucembursko, Lucemburk, The Court of Justice of European Union,
  Tribunal (2014)
· Itálie, Trento, Universita di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
  Centrum soutěžního práva Evropské unie (2014)
· Velká Británie, Newcastle, Northumbria University, Northumbria
  Law School, právní klinika (2012)
· Spolková republika Německo, Regensburg,
  Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft,
  katedra občanského práva (2013)
· Francie, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, Faculté de droit
  et de science politique, katedra občanského práva (2013)

Členství a další působení
· členka České advokátní komory
· členka redakční rady časopisu Soukromé právo
  (Wolters Kluwer a.s.)
· odborná asistentka na katedře obchodního práva
  Právnické fakulty Masarykovy univerzity
· rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 


Předchozí praxe
· samostatná advokátka (2008 – 2016)
· Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. (2004 – 2007) 

Publikace (výběr)
· Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika
  a/nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016)
· Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci
  (Wolters Kluwer a.s., 2015).
· spoluautorka tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku,
  Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo.
  Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
· Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.
  (C. H. Beck, 2014)
· Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, kol. aut.
  (C. H. Beck, 2015)
· Nástin obchodního práva, (Masarykova univerzita, 2014)

Jazyky
čestina, angličtina

 

JUDr. OLGA HUMLOVÁ

JUDr. OLGA HUMLOVÁ

JUDr. Olga Humlová je renomovanou nemovitostní expertkou se zkušenostmi z mezinárodní advokacie a také z byznysu, kdy působila v pozici CEO České republiky pro slovenského developera HB Reavis. Nemovitostní transakce včetně akvizic, developmentu, veřejnoprávních aspektů výstavby nemovitostí, smluv o dílo, pronájmu, financování a prodeje patří k jejím specializacím. Olga působí také jako rozhodce českých i mezinárodních sporů.

· právo nemovitostí
· kupní smlouvy
· právní prověrky/due diligence
· smlouvy o dílo
· nájemní vztahy
· stavební právo
· správní soudnictví
· financování
· soudní spory a arbitráže

Vzdělání
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvovala 1989)
· Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
  Master of Laws (LL.M.) (1991 – 1992)
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, CSc. (1996)

Předchozí praxe
· HB Reavis Group (2013 – 2015) 
· Dentons (2003 – 2013)
· Altheimer Gray (2000-2003)
· Feddersen Laule Scherzberg Ohle Hansen Ewerwahn (1994-2000)
· BHF-BANK/Živnostenská banka (1993-1994)

Členství
· členka České advokátní komory
· členka Slovenské advokátní komory
 

Ocenění
· doporučovaný právník pro rok 2013 v kategorii
  “Real Estate” dle Who´s Who Legal
· TOP 25 ženy českého byznysu v roce 2014

Jazyky
čestina, angličtina, němčina

Ing. Mgr. MARKÉTA HRABÁKOVÁ

Ing. Mgr. MARKÉTA HRABÁKOVÁ

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková je specialistkou na právo duševního vlastnictví, telekomunikace a IT, ochranu autorských práv. Zaměřuje se na internet, internetové podnikání, ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitele. Poskytuje služby privátním investorům při akvizicích, nákupu nemovitostí či jiných investičních aktivitách a při spravování jejich majetku. Poskytuje právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

· služby pro soukromé investory
· duševní vlastnictví, IT, telekomunikace
· ochrana osobních údajů
· ochrana spotřebitele
· nemovitosti, SVJ, bytová družstva

 

Vzdělání
· Vysoká škola Ekonomická v Praze,
  fakulta Podnikohospodářská, specializace podniková ekonomie
  a právo v podnikání (absolvovala 1998)
· Právnická fakulta Západočeské univerzity
  v Plzni (absolvovala 1999)

Členství
· členka České advokátní komory

Předchozí praxe
· AK Hrabáková (2010 – 2016)
· Hornová a partneři (2010)
· Glatzová & Co. (2001 – 2009)
· Klein, Šubrt, Došková, v.o.s. (1999 – 2000)

Jazyky
čeština, angličtina, ruština

Mgr. MIROSLAV UŘIČAŘ

Mgr. MIROSLAV UŘIČAŘ

Mgr. Miroslav Uřičař se specializuje na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na ochranu osobních údajů. Miroslav působil 18 let v manažerských funkcích v právní oblasti u poskytovatele služeb elektronických komunikací, kde byl zodpovědný za útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance. Miroslav je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR, působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a příležitostně vystupuje na odborných konferencích se zaměřením zejména na regulační problematiku, soutěžní právo, compliance a ochranu osobních údajů. 

· správní právo
· elektronické komunikace
· regulační problematika

· ochrana osobních údajů/ochrana soukromí
· soudní spory a arbitráže
 

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Karlovy (absolvoval 1997)

Členství
· člen Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo
  č.1 Legislativní rady vlády ČR (od ledna 2017)
· rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR
  a Agrární komoře ČR (od 2011)
· člen Editorial Board of International In-house Counsel
  Journal (od 2007)
· člen představenstva Asociace provozovatelů mobilních
  sítí (leden 2007 - prosinec 2016)
· člen Výkonné rady UNICEF ČR (od 2011)
 

 

Předchozí praxe
· OKD, a.s., právník (1997 - 1999)
· T-Mobile Czech Republic a.s., General Counsel,
  (1999 – 2016)

Ocenění
· European Counsel Awards 2009, hlavní ocenění
  v kategorii Regulatory (Non-financial Services)

 

Mgr. ELENA DONÁTOVÁ, LL.M.

Mgr. ELENA DONÁTOVÁ, LL.M.

Mgr. Elena Donátová, LL.M. je advokátkou a specialistkou na právo obchodních společností a M&A. Má rozsáhlé zkušenosti při zajištění restrukturalizací společností, včetně všech forem přeměn. Poskytuje služby při akvizicích, počínaje strukturováním transakce, přes due diligence, až po přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace. Poskytuje dále právní poradenství při přípravě a vyjednávání komplexních obchodních smluv, včetně poskytování služeb pro rozsáhlé projekty ve strojírenství, dopravě či platebních službách. Ve své praxi pravidelně zastupuje klienty ve správních, soudních a rozhodčích řízeních, včetně mezinárodních.

· fúze a akvizice (M&A) 

· právo obchodních společností 

· duševní vlastnictví

· soudní spory a arbitráže

· pracovní právo

· insolvenční právo

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  (absolvovala 2004)

Členství
· členka České advokátní komory

Předchozí praxe
· Advokátní kancelář FB Legal s.r.o. (2011 – 2017)
· ROWAN LEGAL, advokátní kancelář (2008 - 2011)
· Advokátní kancelář Kříž a Bělina (2004 – 2006)

Jazyky
čeština, angličtina, ruština

JUDr. ANDREJ ŠKRINIAR

JUDr. ANDREJ ŠKRINIAR

JUDr. Andrej Škriniar je spolupracujícím partnerem Legalité na Slovensku. Je specialistou na smluvní právo, právo obchodních společností a transakční práci. Ve své činnosti se věnuje zejména poskytování právního poradenství obchodním společnostem působícím v papírenském, dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu.

· právo společností
· obecné obchodněprávní služby
· transakce

 

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
  (absolvoval 2009)
· Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
  (absolvoval 2012)


Předchozí praxe
· Advokátní kancelář JUDr. Lehotského
· Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
· Hewlett-Packard Slovakia

Členství
· člen Slovenské advokátní komory

Jazyky
slovenština, angličtina

НОВОСТИ
   
AKCE
18. 5. 2017

Miroslav Uřičař přednášel na semináři „Novinky z legislativy platebního styku“

Miroslav Uřičař se zúčastnil 19. dubna 2017 semináře, který se konal v pražském hotelu Clarion Hotel Prague City. Ve své prezentaci se zaměřil na téma GDPR (General Data Protection Regulation).

PUBLIKACE
17. 5. 2017

Miroslav Uřičař se podílel na tvorbě sborníku vědeckých příspěvků

Miroslav Uřičař má svou kapitolu v publikaci z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí v Košicích 2017. Titul publikace nese název "Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam." Miroslav Uřičař se zde zabývá tematikou Data Retention  - povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje účastníků a uživatelů služeb a sítí elektronických komunikací ve světle judikatuiry.